Opiskelijat

Varsinais-Suomen Terveydenhoitajayhdistyksen opiskelijaohjelma
Yhdistys pyrkii huomioimaan terveydenhoitajaopiskelijat jo opiskeluaikana.

Tavoitteena on tukea opiskelijoiden ammatti-identiteetin kehittymistä ja kannustaa mukaan yhdistyksen toimintaan.

Järjestämme opiskelijoille alkuinfon ensimmäisellä lukukaudella. Kerromme Suomen Terveydenhoitajaliitosta ja Varsinais-Suomen terveydenhoitajayhdistyksestä. Samalla tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuden liittyä maksutta opiskelijajäseneksi. Opiskelijajäsenenä voi olla yhtä aikaa useammassakin liitossa. Järjestämme valmistumisen kynnyksellä illanvieton, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus liittyä STHL:n varsinaisiksi jäseniksi. Kerromme myös työttömyyskassasta ja työelämän aloittamiseen liittyvistä asioista. Lisäksi Varsinais-Suomen terveydenhoitajayhdistys jakaa stipendin. Stipendin saajan ryhmä valitsee keskuudestaan, kriteerinä "kenen vastaanotolle minä menisin?". Stipendin saaja äänestetään illanvieton aikana.

Tulevaisuudessa pyritään luomaan kouluille opiskelijayhdyshenkilöverkosto, jonka avulla parannetaan yhteistyötä ja tiedonkulkua yhdistyksen ja opiskelijoiden välillä. Lisäksi yhdistyksen hallituksessa on opettaja- ja opiskelijaedustaja.
Terveisin:

Varsinais-Suomen paikallisyhdistyksen hallitus