Yhdistyksemme

Varsinais-Suomen terveydenhoitajayhdistyksen toimintaa koordinoi hallitus, joka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan kaikille yhdistyksen jäsenille avoimessa vuosikokouksessa.

Vuosikokouksessa valitaan yhdistykselle myös puheenjohtaja, sihteeri, tiedottaja, sekä opiskelijavastaavat. Hallitus toimii tarvittaessa linkkinä jäsentensä ja Suomen Terveydenhoitajaliiton välillä.

Paikallisyhdistystoimintaa on Varsinais-Suomen eri alueilla, kuten Loimaalla, Salossa, Turussa ja Vakka-Suomessa.