Turku

Paikallisosaston tarkoituksena on toimia paikallisella tasolla jäsenten yhteydenpitoon ja virkistystoimintaan tai koulutukseen suuntautuen. Huolehtia yhdessä ja erikseen Varsinais-Suomen terveydenhoitajayhdistyksen kanssa jäsenten edunvalvonta-asioista ja kannanotoista. Paikallisosasto tukee toiminnallaan terveydenhoitajayhdistyksen toimintaa ja sitä kautta liiton toimintaa. Paikallisosasto osallistuu yhdessä yhdistyksen kanssa jäsentapahtumien järjestämiseen ja tukee omalta osaltaan Jukon luottamusmiestoimintaa. 


Toimintaan voivat osallistua STHL:n V-S yhdistykseen kuuluvat jäsenet jotka työskentelevät Turussa. Ilmoittautuminen paikallisosaston sihteerille jotta saamme postituslistalle. Myös vanhat jäsenet voivat ilmoittaa uusia jäseniä sihteerille. Jäsenet kutsutaan vuosittain kevät- ja syyskokoukseen. Paikallisosaston hallituksen toimintaan voi osallistua syyskokouksen valintojen kautta. Paikallisosaston hallitus pitää kokouksistaan pöytäkirjaa, tekee toimintakertomukset ja -suunnitelmat sekä tilinpäätöksen ja talousarvion vuosittain. Paikallisosasto esittäytyy Varsinais-Suomen yhdistyksen verkkosivuilla. Paikallisyhdistys ilmoittaa tapahtumista ja ajankohtaisista asioista sähköpostin kautta. 


PUHEENJOHTAJA

  • Lilli Priha-Iltanen