Turku

Paikallisosaston tarkoituksena on toimia paikallisella tasolla jäsenten yhteydenpitoon ja virkistystoimintaan tai koulutukseen suuntautuen. Paikallisosasto huolehtii yhdessä ja erikseen Varsinais-Suomen terveydenhoitajayhdistyksen kanssa jäsenten edunvalvonta-asioista ja kannanotoista. Paikallisosasto tukee toiminnallaan terveydenhoitajayhdistyksen toimintaa ja sitä kautta liiton toimintaa. Paikallisosasto osallistuu yhdessä yhdistyksen kanssa jäsentapahtumien järjestämiseen ja tukee omalta osaltaan Jukon luottamusmiestoimintaa. 


Toimintaan voivat osallistua STHL:n V-S yhdistykseen kuuluvat jäsenet jotka työskentelevät Turussa. Voit ilmoittautua osoitteeseen turku.terveydenhoitajat@gmail.com jotta pääset pakallisosaston postituslistalle. Myös vanhat jäsenet voivat ilmoittaa uusia jäseniä sähköpostin kautta. Paikallisosaston hallituksen toimintaan voi osallistua syyskokouksen valintojen kautta. Paikallisosaston hallitus pitää kokouksistaan pöytäkirjaa, tekee toimintakertomukset ja -suunnitelmat sekä tilinpäätöksen ja talousarvion vuosittain. Paikallisosasto esittäytyy Varsinais-Suomen yhdistyksen verkkosivuilla. Paikallisyhdistys ilmoittaa tapahtumista ja ajankohtaisista asioista sähköpostin kautta. 

Puheenjohtaja Lilli Priha-Iltanen

sähköpostiosoite turku.terveydenhoitajat@gmail.com