Vuoden 2017 Tyyne

15.11.2017

Vuoden Tyyne Tarja Grönblom

 Tarja Grönblom vuoden 2017 Varsinais-Suomen terveydenhoitaja, ”Tyyne”

 

Tarja toimii terveydenhoitajana Naantalin kaupungin palveluksessa Merimaskussa väestövastuu- terveydenhoitajana. Merimaskulaiset ovat tulleet hänelle tutuksi jo monen sukupolven ajan vauvasta vaariin. Merimaskussa on noin 2000 asukasta, ja Tarja on suurelle osalle tuttu. Väestövastuuterveydenhoitajana Tarja hoitaa äitiys-ja lastenneuvolaa,  kouluterveydenhuoltoa ja avoterveydenhuoltoa. Merimaskulaisille Tarja on merkityksellinen henkilö, johon luotetaan, ja jolta he saavat apua, kun sitä tarvitsevat.                                  

Tarja työskentelee paljon yksin, mutta osan viikosta myös lääkärin työparina. Hänen työpäivänsä ovat hyvin vaihtelevia ja monimuotoisia. Työpäivän aikana hän saattaa tehdä 5- vuotiaalle LENE- tarkastuksen, kohdata 26 -raskausviikolla olevan ensisynnyttäjän, hoitaa henkilöä, jolla on säärihaava, tehdä ajokorttia uusivalle muistitestin ja rokottaa kuudesluokkalaisia tyttöjä kohdunkaulansyöpää vastaan. Näiden ohessa hän vastaa puhelimeen ja antaa kotihoito-ohjeita tai varaa asiakkaalle lääkäriajan. Tarjaa on helppo lähestyä, asiakkaat saattavat ohi mennessään piipahtaa varmistamaan asioitaan, koska tietävät aina saavansa häneltä apua ja tukea.

Tarjan päivät ovat työntäyteisiä, hektisiä ja usein myös ennalta-arvaamattomia. Hän hoitaa tilanteet rautaisella ammattitaidolla ja pitkäaikaisella kokemuksella. Laaja osaaminen äitiys- ja lastenneuvolatyössä sekä koulu- ja avoterveydenhuollon sektoreilla on pitänyt Tarjan saman työnantajanpalveluksessa jo 30 vuoden ajan. Aiemmin Tarja hoiti myös Merimaskun kotihoitoa muiden työtehtäviensä lisäksi. Tarja pitää ammattitaitoaan yllä ja kehittää osaamistaan täydennyskoulutusten avulla. Hän on aina valmis uuteen, ja on kouluttautunut mm. dialogisen vauvatanssin, ryhmänohjaajan ja varhaisen vuorovaikutuksen parissa. Ammatillisuutensa lisäksi hän on luonteeltaan ystävällinen, hyvä kuuntelija, empaattinen ja sosiaalinen.  Väestövastuuterveydenhoitajan työ vaatii tekijältään laajaa osaamista monelta sektorilta, kykyä organisoida ja suunnitella työtään, sekä paineensietokykyä, ja näistä Tarja suoriutuu esimerkillisesti.

Tarjalla on  laaja asiantuntemus, sopivasti huumoria ja hymy huulilla, kun hän työskentelee. Siksi häntä on helppo lähestyä niin asiakkaana kuin työkaverina. Arvostamme Tarjan ammattitaitoa kollegoina, sillä väestövastuuterveydenhoitajan työ on palkitsevaa, mutta myös haastavaa. Tarja on meille rakas ystävä, jolle toivoisimme tunnustuksen yli 30-vuoden ansiokkaasta työskentelystä terveydenhoitajan työstä. Ihailemme hänen tapaansa hoitaa työtään ja hän on hyvä esimerkki hyvästä terveydenhoitajasta, joka hoitaa työtään hienolla ammattiylpeydellä ja ammattitaidolla.

 

Tarjan kollegat

 

 

Onnittelemme Tarjaa!